Saint-Gobain Isover

Inspectie-app op locatie

OPDRACHT

Kwaliteitsborging op de bouwplaats met behulp van een app.

Saint-Gobain Isover is wereldwijd de grootste producent van isolatiematerialen voor bouwprojecten. Modus kreeg de opdracht een app te ontwikkelen waarmee aannemers de kwaliteit van hun isolatiewerkzaamheden kunnen verbeteren. Betere isolatie van gebouwen zorgt voor een lagere energierekening en is bovenal goed voor het klimaat.

OPLOSSING

De app die we hebben ontwikkeld genereert aan de hand van foto's een PDF rapport met de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden.

De app bevat heldere werkinstructies op basis waarvan diverse isolatiemaatregelen toegepast dienen te worden binnen een nieuwbouwproject. Met de app wordt vervolgens een gestandaardiseerde inspectie procedure doorlopen, waarbij de aannemer of uitvoerder foto's maakt van de uitgevoerde isolatiemaatregelen.

Vanuit de fabrikant vindt er een controle plaats en wordt er directe terugkoppeling gegeven op de wijze waarop de isolatiematerialen per verwerkingsaspect zijn toegepast. De foto's en feedback dienen als input voor geautomatiseerde tussen- en eindrapportages voor de kwaliteitsborger.

Ook is het mogelijk om de binnen de app gegenereerde rapporten te printen, door te sturen naar een ERP-systeem of per e-mail naar belanghebbenden. Zo worden alle partijen die betrokken zijn bij het bouwproject op de hoogte gehouden van de kwaliteit van het de isolatiewerkzaamheden.

De webapplicatie die we hiervoor hebben ontwikkeld is eenvoudig en efficiënt in gebruik voor zowel aannemers, uitvoerders, borgers als de fabrikant. De data die verzameld wordt tijdens het gebruik van de app, dient voor Saint-Gobain Isover als waardevolle informatie bij het optimaliseren van hun producten en diensten.

OPGELEVERD