Webapplicatie voor landelijke verkeersmetingen

HIG Traffic Systems

OPDRACHT

Hoeveel verkeer rijdt er op de snelweg tijdens de avondspits? Hoeveel fietsers passeren er eigenlijk op dit kruispunt? Wat is de gemiddelde snelheid die binnen de bebouwde kom wordt gereden? Zijn de vrachtwagens die door deze tunnel rijden niet te hoog beladen? Vragen die in het kader van veiligheid, milieuwetgeving, geluidshinder en CO2-uitstoot van groot belang zijn voor handhaving en de aanleg van nieuwe infrastructuur. HIG Traffic Systems verzameld met camera's, wegsensoren en andere meetapparatuur enorme hoeveelheden aan verkeersdata waarmee dit soort vragen beantwoord kunnen worden. Aan Modus gaven zij de opdracht om deze gegevens op een inzichtelijke en toegankelijke manier beschikbaar te maken voor alle stakeholders.

OPLOSSING


We ontwikkelden een online dashboard waarop gemeenten, politiekorpsen, provincies en de centrale overheid de voor hun relevante verkeersgegevens kunnen raadplegen. Binnen de overzichtelijke en to-the-point gebruikersinterface van dit dashboard vormt een interactieve kaart het centrale startpunt voor de navigatie. Meetlocaties, (realtime) snelheden, verkeersintensiteit en wegbelasting worden daarmee letterlijk in kaart gebracht op het dashboard. Van daaruit kunnen per meetpunt uitgebreide statistieken geraadpleegd worden, waarbij ruwe telgegevens worden omgezet tot rapportagepagina's met overzichtelijke tabellen en grafieken. De gebruiker kan hierbij zelf parameters aanpassen en diverse slimme, geavanceerde filters toepassen op de meetresultaten. Op deze manier kan men vanuit het dashboard onbeperkt maatwerk rapportages genereren in o.a. PDF en Excel formaat. Het dashboard is responsive en modulair opgebouwd, zodat een applicatiebeheerder eenvoudig per stakeholder unieke functionaliteiten beschikbaar kan stellen. Het stabiele framework zorgt voor een optimale gegevensbeveiliging, en maakt snelle deployment van nieuwe features mogelijk. Modus voorziet -in nauwe samenwerking met de klant- hierbij in de continue doorontwikkeling van het dashboard. Op deze manier kan er snel ingespeeld worden op nieuwe meetapparatuur wanneer deze door HIG Traffic Systems boven/in/langs de weg geplaatst wordt. Een mooi project, fijne partnership, en een perfecte samensmelting van fysieke en digitale verkeerstechnologieën!


OPGELEVERD